Wanneer u de wandelmachine best vermijdt

In enkele uitzonderlijke gevallen gebruikt u de wandelmachine best niet. Lees hier wanneer.

 Zowat elk lichaam en elke geest heeft veel baat bij een behandeling met de wandelmachine. Enkele uitzonderingen bevestigen deze regel.

Zwangerschap: in de eerste drie en laatste twee maanden gebruikt u het relaxatietoestel beter niet op een hoge snelheid. Dit geldt ook tijdens de herstelperiode na een operatie of botbreuk. Ernstige hartklachten en acute of ernstige rugproblemen zijn contra-indicaties. Na een heupoperatie wacht u best tot de heup weer mag bewegen.

relaxatietoestel

Verder is het een kwestie van gezond verstand. Neem geen risico's. Hou rekening met oude blessures. Bij ernstige twijfel: niet doen. Bij lichte twijfel: tien seconden proberen op lage snelheid en goed navoelen. Laat het lichaam zelf het antwoord geven. Hebt u medische vragen over het gebruik van de wandelmachine, raadpleeg dan uw arts.